tijdschema

Annuleringsbeleid:

1. Klanten kunnen hun afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip tot 6 uur voor de geplande behandeling.

2. Bij annulering of verplaatsing binnen 6 uur voor de afspraak zijn er kosten verbonden aan de annulering, tenzij er sprake is van overmacht. De kosten worden als volgt bepaald:  dit zijn de kosten voor de geselecteerde behandeling.

3. Bij het niet nakomen van de afspraak zonder tijdige annulering, komen de credits voor de behandeling te vervallen. Er is geen mogelijkheid om deze kosten bij een verzekeraar in te dienen.

4. Het niet nakomen van de afspraak zonder tijdige annulering heeft niet alleen inkomstenderving tot gevolg, maar voorkomt ook dat andere klanten op de wachtlijst kunnen worden behandeld. Het is daarom belangrijk om tijdig te annuleren, zodat anderen de kans krijgen om van de diensten gebruik te maken.

5. Dit beleid is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot aankopen en de kosten die gemaakt worden. Volgens [verwijzing naar het relevante wetsartikel, bijvoorbeeld artikel 6:230o BW], kunnen kosten voor niet nagekomen afspraken in rekening worden gebracht en/of kunnen credits komen te vervallen.

Wij begrijpen dat er soms onvoorziene omstandigheden kunnen zijn die een annulering rechtvaardigen, en wij streven ernaar om flexibel te zijn en begrip te tonen in dergelijke gevallen. Neem echter alsjeblieft contact met ons op om de situatie te bespreken, zodat we een passende oplossing kunnen vinden.

Dank je wel voor je begrip en medewerking. We waarderen je als klant en streven ernaar om je de best mogelijke service te bieden.

Met vriendelijke groet,

Maurice de Gruijter