“In een snel veranderende werkomgeving is de gezondheid en het welzijn van werknemers van cruciaal belang. Onze gespecialiseerde combinatie van neurofeedback en massagetherapie kan een waardevolle investering zijn voor uw bedrijf.

Door personeel gebruik te laten maken van hun vitaliteitsbudget, kun je niet alleen bijdragen aan de gezondheid van jouw medewerkers, maar ook de algehele productiviteit en tevredenheid op de werkvloer verhogen.”

Waarom Bedrijven met Ons Moeten Samenwerken

Volgens recente onderzoeken van Stanford University en The American Stress Insitute zijn 90% van alle ziekten stress gerelateerd. Daarnaast is 40% van al het ziekteverzuim direct het gevolg van stress, en dit geldt ook voor Nederland (bron: CBS)

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaart informatie-overvloed. Dat betekent dat ruim 2,1 miljoen mensen op een werkdag zoveel informatie ontvangen dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar (bron: CBS).

Hoe lager de werkdruk en hoe lager de lichamelijke belasting is, hoe minder pijnklachten aan rug, nek, schouders, handen of armen (bron: CBS). Dus hoe hoger de werkdruk is, hoe meer pijnklachten aan rug, nek, schouders, handen of armen er zijn.  

Onze praktijken en de medewerkers worden erkend door de Gezondheidszorg

Onze therapieën worden deels vergoed door verzekeringen, wat betekent dat medewerkers toegang hebben tot hoogwaardige en kwalitatieve zorg 

  • Expertise in Specialisaties

Onze specialisten zijn toonaangevend in hun vakgebied. Dit garandeert kwalitatief hoogstaande en effectieve behandelingen 

  • Effectieve preventie van burn-out en stressgerelateerde ziektes

Vroegtijdige interventie kan burn-outs en langdurig ziekteverzuim voorkomen. Bij een burn-out is men gemiddeld 9 maanden ziek (bron: CBS). Preventie bespaart niet alleen hoge kosten op het gebied van ziekteverzuim, maar helpt ook om de continuïteit en productiviteit binnen het bedrijf te behouden. Maar ook tijdens een burnout kan de gecombineerde behandeling die wij aanbieden het ziekteverzuim bij stress en een burnout met de helft verkorten, tegen een relatief lage investering. 

  • Verbetering van werknemerstevredenheid en -betrokkenheid:

Een bedrijf dat investeert in de gezondheid van zijn werknemers, ziet vaak een toename in werktevredenheid en betrokkenheid. Dit kan leiden tot een lager personeelsverloop en een positiever bedrijfsimago. In de huidige  arbeidsmarkt is dit zeer essentieel.

  • Verhoging van productiviteit en vermindering van werkdruk en informatieovervloed

Gezonde, stressvrije werknemers zijn doorgaans productiever. Onze therapieën kunnen helpen bij het verbeteren van concentratie, beter omgaan met werkdruk en het verminderen van afleidingen veroorzaakt door persoonlijke stress en gezondheidsproblemen. Verder zullen de slaap en het energieniveau verbeteren en zeer belangrijk de veerkracht.

  • Rendement op Investering (ROI)

Elke euro geïnvesteerd in de gezondheid en het welzijn van werknemers kan leiden tot een aanzienlijke besparing op kosten gerelateerd aan ziekteverzuim, verminderde productiviteit en personeelsverloop.

  • Flexibele en toegankelijke zorgopties

Wij bieden flexibele zorgopties die aansluiten bij de drukke schema’s van uw werknemers, waardoor ze gemakkelijk gebruik kunnen maken van onze diensten zonder hun werk te verstoren. Daarnaast hoeven ze niet te praten, iets te leren of te doen. Ze hoeven het slechts te ondergaan wat de behandeling laagdrempelig en prettig maakt

  • Zeer snel resultaat

Al snel na aanvang van het traject gaan werknemers zich beter voelen, zowel mentaal als fysiek, wat een positief effect heeft op hun omgeving op het werk en privé. De samenwerking en communicatie onderling verbetert daardoor ook in uw bedrijf en als gevolg daarvan de productiviteit. 

“Gezonde medewerkers vormen de ruggengraat van een succesvol bedrijf”. Een investering in hun welzijn is niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische zet die leidt tot verhoogde productiviteit, lager ziekteverzuim en een positieve bedrijfscultuur. Door een deel van uw HR-budget te alloceren voor gezondheidsinitiatieven zoals onze combinatie van neurofeedback en massagetherapie, investeert u direct in het menselijk kapitaal van uw organisatie.

Door te investeren in de gezondheid van uw medewerkers, toont u niet alleen aan dat u om hen geeft, maar zorgt u ook voor een dynamischer, productiever en gelukkiger personeelsbestand.”

Een rekensom:

Een bedrijf met 400 medewerkers heeft 6% verzuim op jaarbasis.

Dat zijn 24 fulltime medewerkers per jaar. Een verzuimdag kost 250 euro per medewerker, exclusief vervanging. De verzuimkosten bedragen 228 werkdagen x 24 x 250 = 1.368.000 euro per jaar exclusief vervangingskosten. 

Stel u realiseert een verlaging van het ziekteverzuim van 25% van 6% naar 4,5%. Bij een vermindering van 1,5% van ziekteverzuim is de besparing al 342.000 euro verzuimkosten per jaar.

Voor een volledige behandeling van 18 neurofeedbacksessies en 9 massagesessies per medewerker bent u kwijt:

  • Totale kosten voor neurofeedback (18 sessies à 90 + meting à 180 euro): 1.800 euro.
  • Totale kosten voor massagetherapie (9 sessies à 75 euro): 675 euro.

Totale kosten per medewerker: 1.620 euro + 675 euro = 2.475 euro

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen